Algemene voorwaarden voor inzet evenementen

 1. Indien u van onze diensten (EHBO bij evenementen) gebruik wilt maken, dan verzoeken wij u het hiervoor bestemde digitale aanvraagformulier zo volledig mogelijk in te vullen.
 2. De aanvraag EHBO bij evenementen dient uiterlijk 3 weken voor het evenement bij ons binnen te zijn. Deze tijd is nodig voor de werving en planning van de hulpverleners en om indien nodig een ondersteuningsverzoek te plaatsen bij overige E.H.B.O verenigingen.
 3. De vereniging wijst u erop dat de mogelijkheid bestaat dat de aanvraag niet kan worden gehonoreerd.
 4. De vereniging streeft er naar om zo snel mogelijk uitsluitsel te geven.
 5. Voor de veiligheid van eventuele slachtoffers en onze EHBO’ers is ons uitgangspunt bij inzet dat er minimaal 2 hulpverleners ingezet zullen worden. Bij het invullen van het aanvraag formulier kunt u aangeven hoe veel EHBO’ers u per evenement wilt. Wij behouden ons echter het recht voor om meer EHBO’ers te leveren als wij denken dat dat noodzakelijk is in verband met de aard van het evenement. Daarover zullen wij u in dat geval tijdig informeren.
 6. Tijdens het evenement hebben wij minimaal een tafel, stoelen, (drink)water en, als uw evenement buiten plaatsvindt, beschutting tegen weersomstandigheden nodig. Bij voorkeur maken wij daarnaast gebruik van aparte ruimte, die niet toegankelijk is voor publiek en bij voorkeur afsluitbaar. Daarnaast is deze ruimte voorzien van goede verlichting en stromend water.
 7. Bij ernstige situaties wordt een huisarts of ambulance ingeschakeld. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hieruit voortvloeien.
 8. Tijdens de inzet dragen de hulpverleners geen zorg voor zoekgeraakte kinderen. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor eventuele afgegeven gevonden voorwerpen.
 9. De hulpverleners kunnen niet worden ingezet voor orde- en veiligheidstaken en ontruiming.
 10. De hulpverleners die aanwezig zullen zijn op uw evenement doen dit als vrijwilligers. Wij verwachten daarom dat zij goed worden verzorgd. Dat betekent dat er drinken (bv koffie, thee, frisdrank) en eten beschikbaar moet zijn.
 11. Onze tarieven zijn inclusief BTW en hebben betrekking op aanvragen die voldoen aan punt 2. Aanvragen die daar niet aan voldoen kunnen een afwijking hebben in de prijs.
 12. Wij hanteren een minimaal tarief per inzet van €30,-
 13. De kosten van verbandmateriaal zit in het tarief verrekend.
 14. De kosten van de AED Elektroden die ten behoeve van een reanimatie moeten worden ingezet, zijn op basis van nacalculatie.
 15. In het geval dat uw evenement wordt geannuleerd vernemen wij dat graag minimaal 48 uur voor de start van het evenement. Bij latere annulering brengen wij 25% van de kosten in rekening.