Data herhalingslessen voor EHBO  2022/2023

12 september 2022 (+ Algemene ledenvergadering)

10 oktober 2022

14 november 2022

12 december 2022

16 januari 2023

13 februari 2023

13 maart 2023

Alle leden zijn hierover via e-mail geïnformeerd.

Herhalingslessen reanimatie / AED 2023

Deze lessen zijn nog niet ingepland.

Cursisten worden voor deze avonden persoonlijk uitgenodigd.