Data herhalingslessen voor EHBO  2024/2025

september 2024 (+ Algemene ledenvergadering)

oktober 2024

november 2024

december 2024

januari 2025

februari 2025

maart 2025

Alle leden worden hierover tzt via e-mail geïnformeerd.

Herhalingslessen reanimatie / AED 2024

Deze lessen zijn nog niet ingepland.

Cursisten worden voor deze avonden persoonlijk uitgenodigd.