Data herhalingslessen voor EHBO  2022:

14 maart 2022

11 april 2022

9 mei 2022

Alle leden zijn hierover via e-mail geïnformeerd.

Herhalingslessen reanimatie / AED 2022

Ook deze lessen zijn inmiddels gepland, en wel op:

22 februari 2022

8 maart 2022

22 maart 2022

Cursisten worden voor deze avonden persoonlijk uitgenodigd.