Data herhalingslessen voor EHBO  2020/2021:

Alle geplande herhalingslessen in de eerste helft  2021 komen te vervallen in verband met de vernieuwde en aangescherpte corona maatregelen.

Alle leden zijn hierover via e-mail geïnformeerd.

Herhalingslessen reanimatie / AED 2021

Deze lessen die eerder gepland stonden in januari en februari 2021 zijn vanwege de coronamaatregelen vervallen. Wij houden onze leden via e-mail op de hoogte van het verdere verloop.