Data herhalingslessen voor EHBO  2023/2024

september 2023 (+ Algemene ledenvergadering)

oktober 2023

november 2023

december 2023

januari 2024

februari 2024

maart 2024

Alle leden worden hierover tzt via e-mail geïnformeerd.

Herhalingslessen reanimatie / AED 2024

Deze lessen zijn nog niet ingepland.

Cursisten worden voor deze avonden persoonlijk uitgenodigd.