Wie wij zijn?

EHBO Vereniging Lobith Tolkamer is een kleinschalige lokale vereniging aangesloten bij de Nationale Bond EHBO.

Wij ondersteunen plaatselijke evenementen graag met de inzet van onze vrijwilligers.

Daarnaast verzorgen wij cursussen en trainingen waarmee we de deelnemers opleiden in het verlenen van eerste hulp in iedere situatie. Thuis, op het werk en bij de sportvereniging.

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Alex van der Pijl

Secretaris:
Ingrid Engelen

Penningmeester: Evelien Buil

Algemeen Bestuurslid:
Nico Schreven (materialen)

Algemeen Bestuurslid AI:
Jos Hermsen
(communicatie & PR)